חיפוש בקטלוג התכשיריםמוצר
גידול
פגע
כללי
 עדכונים
קאסורי קבל רישוי חדש כנגד קמחון בדלועיים
קאסורי הינו קוטל מחלות השייך לקבוצה כימית חדשה.
התכשיר מכיל Pyriofenone 300 gr/l.
קאסורי מורשה כנגד קמחון באבטיח, מלון, קישוא ופרחים: פלוקס, גבסנית, לימוניים וורדים.
חזור