חיפוש בקטלוג התכשיריםמוצר
גידול
פגע
כללי
 עדכונים
חדש! קאסורי קוטל מחלות בפרחים
קאסורי הינו קוטל מחלות השייך לקבוצה כימית חדשה.
התכשיר מכיל Pyriofenone 300 gr/l.
חזור