חיפוש בקטלוג התכשיריםמוצר
גידול
פגע
כללי
 עדכונים
חדש! סידלי טופ קוטל פטריות להדברת קימחון באבטיח, קישוא וגפן
 סידלי טופ הינו קוטל פטריות להדברת מחלות הקימחון באבטיח, קישוא וגפן.
התכשיר מכיל שני חומרים פעילים בעלי פעילות סיסטמית וטרנסלמינרית:
Difenoconazole 125 g/l + Cyflufenamid 15 g/l
שימוש בשני חומרים פעילים אלה מפחיתה את הסיכון לפיתוח עמידות ומייעלת את פעילות ההדברה.


חזור