חיפוש בקטלוג התכשיריםמוצר
גידול
פגע
כללי
 עדכונים
ספיריט - קוטל עשבים ברירני למניעת הצצה של עשבים
ספיריט - קוטל עשבים מקבוצת הדיניטרואנילינים - מעכבי חלוקת תאים.

קישור לדף מוצר
ספיריט מונע הצצת עשבים חד שנתיים וביניהם מיני ירבוז, רגלת הגינה, כף אווז, זריעי דגניים, עוקץ עקרב, מרגנית, מיני נורית ובר גביע.
ביישום להפעלה בהמטרה ידביר גם דגניים עד לשלב עלה ראשון.
חלמית, סלק, כף אווז, מצליבים וסירפד רגישים גם בשלב זוג עלים אמיתיים.
לא ידביר עשבים ממשפחת הסוככיים ומיני קייצת.
חזור