חיפוש בקטלוג התכשיריםמוצר
גידול
פגע
כללי
 עדכונים
דורסן אבקה קבל רישוי לאיבוק אשכולות בגפן כנגד זבוב התסיסה
דורסן אבקה קבל רישוי לאיבוק אשכולות בגפן כנגד זבוב התסיסה במינון של 2.5 ק"ג לד'.

קישור לדף מוצר

חזור