חיפוש בקטלוג התכשיריםמוצר
גידול
פגע
כללי
 עדכונים
קנון קבל רישוי חדש להדברת מללת (בוטריוספריה) באבוקדו, נקטרינה ואפרסק
קנון קבל רישוי חדש להדברת מללת (בוטריוספריה) באבוקדו, נקטרינה ואפרסק.
 המינונים:
באבוקדו צעיר (עד 3 שנים מנטיעה) 1.5 ליטר לדונם בהגמעה + ריסוס בריכוז 0.5% עם משטח L-77 בריכוז 0.025%.
באבוקדו בוגר (מעל 3 שנים) 1.5 ליטר לדונם בהגמעה.
בנקטרינה ואפרסק ריסוס נוף בריכוז 3%.
 בכל הגידולים יש לחזור על הטיפול באינטרוול של 60-45 ימים.
קישור לדף מוצר 
חזור