חיפוש בקטלוג התכשיריםמוצר
גידול
פגע
כללי
 עדכונים
רופאסט קבל רישוי חדש להדברת פסילת הגזר בגזר
רופאסט קבל רישוי להדברת פסילת הגזר בגזר
היישום במינון 60 סמ"ק לדונם בנפח תרסיס 30-15 ליטר לדונם.
חזור