חיפוש בקטלוג התכשיריםמוצר
גידול
פגע
כללי
 עדכונים
טוטם קיבל רישוי חדש בתמר בנוסף למלפפון, שקד וגזר
טוטם קבל רישוי להדברת חדקונית הדקל האדומה בתמר במינון 0.2 סמ"ק לדונם. יש לרסס סביב החוטרים עד נגירה, יש להגיע להרטבה מלאה.
להדברת כנימת עלה הדלועיים במלפפון, היישום במינון 50 סמ"ק לדונם.
להדברת ציקדה ירוקה בשקד, היישום בריכוז 0.075%.
ולהדברת פסילת הגזר בגזר ביישום במינון 75 סמ"ק לדונם בנפח תרסיס של 30-15 ליטר לדונם.

 
קישור לתוית

חזור