חיפוש בקטלוג התכשיריםמוצר
גידול
פגע
כללי
 בטיחות וסביבה

חברת לוכסמבורג מייצרת ומשווקת כימיקלים ייחודיים לשימוש בחקלאות ובתעשייה. הכימיקלים להגנת הצומח (חומרי הדברה) מיועדים למגזר החקלאי בישראל ובעולם. מוצרים אלה תורמים לחקלאות בריאה יותר, לגידול בתנובה, לאספקת מזון מגוון, בריא, בטוח ובמחירים נוחים ולשיפור הרווחיות של העוסקים בחקלאות. ביצור ובשימוש בכימיקלים קיים פוטנציאל סיכון לאדם ולסביבה ולכן נדרשים מומחיות ומקצוענות מוקפדת.

הקפדה על שימוש זהיר
בגלל תכונותיהם של חלק מהמוצרים, השימוש בהם על ידי הלקוחות חייב להיות שימוש מושכל ומוקפד על פי ההנחיות הכתובות על תווית המוצר. הוראות השימוש על אריזות המוצרים מביאות לידי ביטוי את הניסיון והמידע שנצבר בחברת לוכסמבורג בשימוש בטוח. הקפדה על מילוי ההוראות תמנע כל סיכון לאדם, לחי ולסביבה. חקלאים המשתמשים במוצרי החברה חייבים לפעול רק על פי הוראות התווית של כל מוצר. 

מדיניות בטיחות וסביבה 
מוצרי לוכסבמורג תעשיות מיוצרים במפעליה תוך שמירה על בטיחות העובדים, הציוד והסביבה. העובדים מתפעלים את מערכות הייצור במומחיות, בהיכרות מעמיקה של תהליכי הייצור ועל פי נהלים ברורים. 

לוכסמבורג תעשיות רואה בבטיחות בעבודה ובבריאות העובדים ערכים חשובים והם מהווים חלק משולב בכל פעילות. ציוד איכותי, למידה מתמדת ותרגול מאפשרים לקיים מקום עבודה בריא ובטוח לעובדים, לאורחים ולנותני השירות. 

בפעילותה התעשייתית עוסקת לוכסמבורג בייצור תוך מניעה ובמזעור השפעה על הסביבה.
לוכסמבורג מתייחסת אל פסולת תעשייתית כאילו הייתה מוצר. הפסולת נארזת ונשלחת להמשך טיפול למפעלים מומחים. תוצרי לוואי נקלטים במערכות לשטיפה, ספיגה, וסתירה המשנים את תכונותיהם.
לוכסמבורג עוסקת בזיהוי ההשפעות הסביבתיות, מדידתן והבנתן כבסיס לקבלת החלטות. לוכסמבורג פועלת כך גם במרחב המשרדי ובכלל זה, במניעת שימוש עודף במשאבים כגון חשמל, דלק, מים ונייר.


קשר:
חגי בשירי, מנהל בטיחות וסביבה

טלפון:08-6688444  נייד: 052-3127830  דוא'ל: hagay@luxembourg.co.il