חיפוש בקטלוג התכשיריםמוצר
גידול
פגע
כללי
 שיתופי פעולה עסקיים
לחברת לוכסמבורג קשרים עם חברות כימיקלים, ומפיצי מוצרים להגנת הצומח ברחבי העולם. לוכסמבורג מקיימת שיתופי פעולה עסקיים, מחקר משותף והסכמי ידע עם חברות מחו"ל.