חיפוש בקטלוג התכשיריםמוצר
גידול
פגע
כללי
עדכונים
להודעה המלאה>>
להודעה המלאה>>
להודעה המלאה>>
להודעה המלאה>>
להודעה המלאה>>
להודעה המלאה>>
להודעה המלאה>>
להודעה המלאה>>
להודעה המלאה>>
להודעה המלאה>>
להודעה המלאה>>
להודעה המלאה>>
להודעה המלאה>>
להודעה המלאה>>
להודעה המלאה>>
להודעה המלאה>>
 אודות החברה

האתר בשדרוג והאתר החדש יעלה בקרוב


לוכסמבורג תעשיות בע"מ מפתחת מייצרת ומשווקת כימיקלים. תכשירים להגנת הצומח בחקלאות וכימיקלים ייחודיים לתעשיות שונות.
לוכסמבורג תעשיות בע"מ פעילה ביצור, שיווק ויצוא של תכשירים להגנת הצומח (חומרי הדברה) ואת מוצריה משווקת בישראל ובמדינות העולם.
תכשירי הגנת הצומח (כימיקלים לחקלאות) מאפשרים חקלאות כלכלית, יעילה ואיכותית. שימוש בקוטלי מחלות, קוטלי עשבים, קוטלי חרקים ותכשירי הזנה לצומח, חיוניים בכדי להשיג תוצרת חקלאית מגוונת, עשירה וזמינה.
לוכסמבורג תעשיות מפתחת שימושים ויישומים של תכשירים להגנת הצומח בישראל ובמדינות העולם.

האתר בשדרוג והאתר החדש יעלה בקרוב


לוכסמבורג תעשיות בע"מ מפתחת מייצרת ומשווקת כימיקלים. תכשירים להגנת הצומח בחקלאות וכימיקלים ייחודיים לתעשיות שונות.
לוכסמבורג תעשיות בע"מ פעילה ביצור, שיווק ויצוא של תכשירים להגנת הצומח (חומרי הדברה) ואת מוצריה משווקת בישראל ובמדינות העולם.
תכשירי הגנת הצומח (כימיקלים לחקלאות) מאפשרים חקלאות כלכלית, יעילה ואיכותית. שימוש בקוטלי מחלות, קוטלי עשבים, קוטלי חרקים ותכשירי הזנה לצומח, חיוניים בכדי להשיג תוצרת חקלאית מגוונת, עשירה וזמינה.
לוכסמבורג תעשיות מפתחת שימושים ויישומים של תכשירים להגנת הצומח בישראל ובמדינות העולם.


האתר בשדרוג והאתר החדש יעלה בקרובהאתר בשדרוג והאתר החדש יעלה בקרוב


מבט לתכשירים - מצגת
אלבום תמונות

 
   
 
 
         פריוריטי               דפריוריטיואר

 
   
 
 
         פריוריטי               דפריוריטיואר